Jaar:

Bestuurswijzigingen bij “Hummelo en Oranje”

Tijdens de jaarvergadering van 8 december j.l. trad Jolande Slagter-Heijting toe tot het bestuur. Zij neemt de plek in van Henk Maalderink, die aftredend en niet herkiesbaar was.
Hierdoor kwam er niet alleen een plek vrij in het bestuur, ook de functie van voorzitter moest ingevuld worden. Hier was de afgelopen tijd al over nagedacht en het bestuur had met algemene stemmen Henri Heijting al gekozen tot voorzitter. Doordat Leo Meijer had aangegeven dat hij nog een periode “mee wilde draaien” lag het voor de hand dat hij de functie van algemeen adjunct zou gaan bekleden. De functiewijziging van Henri betekende echter ook dat er een nieuwe secretaris moest komen. Hiervoor had Hein Hoefsloot zich al bereid verklaard, zodat met deze wijzigingen alle bestuurstaken weer zijn ingevuld.

([su_post field=”post_date” default=”” before=”” after=”” post_id=”” filter=””])

“Hummelo en Oranje” zet twee bestuursleden in het zonnetje

Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” had tijdens haar algemene ledenvergadering extra aandacht voor de bestuursleden Leo Meijer en Henk Maalderink.

Vanaf 1991 zit Leo Meijer onafgebroken in het bestuur van de Hummelose Oranjevereniging. In al die 25 jaren heeft Leo zich vol passie en energie ingezet voor “Hummelo en Oranje”. De oneindige creatieve inbreng van Leo heeft de vereniging én Hummelo veel gebracht. Denk hierbij onder andere aan de toneeluitvoeringen en de Straten Quiz. Zijn enthousiasme weet hij over te dragen aan anderen. Met Leo als bestuurder blijft er veel ervaring en creativiteit in het huidige bestuur; wat ten goede komt aan de continuïteit.

Henk Maalderink, bestuursvoorzitter, treedt na 27 jaar zitting te hebben gehad, terug uit het bestuur van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”. In 1989 trad Henk Maalderink toe tot het bestuur. Al snel werden de kwaliteiten van Henk duidelijk. In de periode 1996 t/m 2002 deed Henk het secretariaat van de vereniging. Als secretaris legde hij voor het bestuur een fundament met als basis schema’s en structuur. Ook heeft hij binnen de vereniging de digitalisering ingezet. Sinds het jaarlijkse programmaboekje (vanaf 1997) wordt uitgebracht, heeft Henk daar vanaf het begin tot nu toe een hele grote bijdrage in gehad. Vanaf 2003 was Henk voorzitter én het gezicht van Oranjevereniging “Hummelo en Oranje”. Zijn prettige manier van omgang en samenwerking wordt door velen gewaardeerd. Naast lovende woorden en leuke anekdotes werd er aan Henk een aandenken met inscriptie uitgereikt.

([su_post field=”post_date” default=”” before=”” after=”” post_id=”” filter=””])

De Grote Vriendelijke Reus verovert de harten van de Hummeloërs

“Hummelo en Oranje” kan terug zien op een geweldig weekend met twee keer een volle zaal in de Gouden Karper.
Toen zaterdagmorgen duidelijk werd dat het een mooie dag zou worden, kwam bij het bestuur wel even de vraag op wat dit voor gevolgen zou hebben voor het bezoek ’s middags.
Vol spanning keken we dan ook uit naar het moment dat we de eerste mensen konden verwachten. En wat bleek, de zaal liep vol. Een prachtig begin van de middag en daarmee het hele weekend.

De spelers deden hun uiterste best en gingen zo op in hun rol dat sommige kinderen het wel heel spannend vonden. Vooral de vervaarlijk uitziende reuzen wisten de spanning voelbaar te maken. Gelukking zorgden de Grote Vriendelijke Reus en Sofie er, samen met de koningin en de hoofden van leger en luchtmacht voor dat alles toch nog goed af liep.

Voor de zondag hadden we vertrouwen in een goede opkomst, maar wat we zagen overtrof alle verwachtingen. Toen we om half drie de deur van de zaal openden, stond er reeds een lange rij te wachten. Gelukkig kunnen er veel “makke schapen in een hok”, want we kwamen stoelen te kort en er moest ook nog een vrije baan zijn voor de komst van de helikopter. Maar gelukkig vond iedereen een plaatsje, al moesten sommigen blijven staan.
Ook deze middag lieten de spelers zich van hun beste kant zien en gaven een prima voorstelling. Na afloop bleek dat de mensen erg hadden genoten. Uiteraard van het spel, maar ook van het prachtige decor, de mooie belichting, de geluidseffecten, de kleding en de grime.

Het doel van “Hummelo en Oranje” om iets anders te doen dan gebruikelijk, waarbij ook de kleineren onder ons aan bod kwamen, lijkt hiermee geslaagd.
Iedereen die hier, op welke manier dan ook, heeft meegewerkt, heel hartelijk bedankt.

Achterhoekfoto was er zaterdagmiddag ook en als je de foto’s nog even wilt bekijken, dan kan dat door hier te klikken. ([su_post field=”post_date” default=”” before=”” after=”” post_id=”” filter=””])

© 2021 Oranjevereniging "Hummelo en Oranje"

Website door Jan Klein Kranenburg
Boven ↑