Jaar: (Pagina 1 van 2)

Jaarlijkse ledenvergadering

Hein Hoefsloot heeft als bestuurslid afscheid genomen van Hummelo en Oranje.

In de algemene ledenvergadering van 12 december jl. heeft Hein Hoefsloot zich terug getrokken als bestuurslid.

Vanaf 2014 had Hein zitting in het bestuur.  Hij had een bijzondere grote bijdrage in het samenstellen van het jaarlijkse programmaboekje van de Oranjevereniging. Daarnaast verzorgde hij de audiovisuele effecten bij de Stratenquiz die al vanaf 2012 zeer succesvol wordt georganiseerd door Hummelo en Oranje.

Het bestuur dankt Hein voor zijn inbreng en inzet.

Per 12 december 2019 is Sebastiaan Moens toegevoegd aan het bestuur van oranjevereniging Hummelo en Oranje.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december is Sebastiaan Moens bij acclamatie gekozen als bestuurslid. Hij zal Heins taken binnen het bestuur vervangen

Op een later tijdstip zal Sebastiaan zich nader voorstellen.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

 


 

Op donderdagavond 12 december a.s. houdt de oranjevereniging “Hummelo en Oranje” haar jaarlijkse ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2020 op de agenda.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 12 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 13 december 2018.
 4. Ingekomen stukken en uitgegane post.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Bespreking activiteiten 2020.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Als lid bent u van harte uitgenodigd !

 

 

 

Klootschiettoernooi

Vrijdag 10 mei

Klootschiettoernooi om de “BEVRIJDINGSTROFFEE 2019” voor teams, bestaande uit 6 personen vanaf 12 jaar.

De start vindt plaats om 19.00 uur in de Greffelinkallee te Hummelo.

Na afloop prijsuitreiking en gezellig napraten met een drankje in de schuur naast het “Oranjeterrein” aan de Greffelinkallee.

U kunt zich nog tot woensdagavond 8 mei a.s. opgeven bij de bestuursleden:

 

Terugblik Koningsdag 2019

Oranjevereniging Hummelo en Oranje beleefde een frisse Koningsdag, maar met slechts een enkele regenbui. De juniorenronde voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vond in de ochtend plaats op de weide aan de Greffelinkallee. Om 10.45 uur gingen ouders en kinderen met de bestuursleden van de Oranjevereniging en wethouder Evert Blaauw van de gemeente Bronckhorst vanaf basisschool De Woordhof in optocht achter de muziek aan. Muziekvereniging Hummelo en Keppel begeleidde de optocht naar het feestterrein, waar de zeskamp voor de negentiende keer werd gehouden. Lees verder

« Oudere berichten

© 2021 Oranjevereniging "Hummelo en Oranje"

Website door Jan Klein Kranenburg
Boven ↑