Page 2 of 5

Straten Quiz 2020

Na het grote succes van de afgelopen jaren, organiseert Oranjevereniging “Hummelo en Oranje” ook dit jaar weer , op zaterdag 14 maart 2020 de Straten Quiz in de zaal “FF naar Steef” de zaal gaat open vanaf 19:30 en om 20:00 uur gaan we van start.

Winnaars 2019 Zuylenkamp 1

Het is de bedoeling dat teams gevormd worden door mensen uit een straat. De teamcaptains van vorig jaar krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging, ook straten die vorig jaar niet van de partij waren zijn van harte welkom. In elke straat krijgt een huishouden een uitnodiging in de brievenbus om een team samen te stellen, en wanneer iemand dit niet wil of kan, is er het verzoek om de uitnodiging door te geven die dit leuk vindt om op te pakken. 

Uitgangspunten:

 • Per straat kunnen één of meerdere teams meedoen;
 • Een team bestaat uit 4 personen. Een team mag compleet gemaakt worden met andere leden, maar de naam van de straat blijft de naam van het team;
 • Eén van de 4 teamleden is tevens de captain. Deze dient vooraf bekend gemaakt te worden;
 • Deelnemers mogen zijn: alle inwoners van Hummelo, familie of aanstaande familie van inwoners van Hummelo en alle niet inwoners, die wel lid zijn van Hummelo en Oranje;
 • Gestreden wordt op de onderdelen: algemeen, geografie, Nederland, geschiedenis, muziek en sport. Hierbij zijn er vragen voor speciaal jongeren en ouderen. Het is dus verstandig hier met de teamindeling rekening mee te houden;
 • Het maximum aantal teams bedraagt 20. Dus wie het eerst komt …….;
 • De Quiz wordt gehouden op zaterdag 14 maart 2020;
 • De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Lijkt het je leuk en lukt het je om 4 mensen bijeen te krijgen. Geef jouw team dan vóór zaterdag 7 maart a.s. onder vermelding van: naam straat, naam teamleden, naam teamcaptain, telefoon en e-mailadres van de teamcaptain, op bij:

Leo Meijer                                  l.meijer@hummelo-en-oranje.nl of
Jolande Slagter-Heijting   j.slagter@hummelo-enoranje.nl

Jaarlijkse ledenvergadering

Hein Hoefsloot heeft als bestuurslid afscheid genomen van Hummelo en Oranje.

In de algemene ledenvergadering van 12 december jl. heeft Hein Hoefsloot zich terug getrokken als bestuurslid.

Vanaf 2014 had Hein zitting in het bestuur.  Hij had een bijzondere grote bijdrage in het samenstellen van het jaarlijkse programmaboekje van de Oranjevereniging. Daarnaast verzorgde hij de audiovisuele effecten bij de Stratenquiz die al vanaf 2012 zeer succesvol wordt georganiseerd door Hummelo en Oranje.

Het bestuur dankt Hein voor zijn inbreng en inzet.

Per 12 december 2019 is Sebastiaan Moens toegevoegd aan het bestuur van oranjevereniging Hummelo en Oranje.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december is Sebastiaan Moens bij acclamatie gekozen als bestuurslid. Hij zal Heins taken binnen het bestuur vervangen

Op een later tijdstip zal Sebastiaan zich nader voorstellen.

Klik hier voor het jaarverslag 2019.

 


 

Op donderdagavond 12 december a.s. houdt de oranjevereniging “Hummelo en Oranje” haar jaarlijkse ledenvergadering.

De bijeenkomst wordt gehouden om 20:00 uur bij De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Naast de gebruikelijke bespreekpunten voor een jaarvergadering, staat de planning van activiteiten voor het jaar 2020 op de agenda.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van oranjevereniging “Hummelo en Oranje” op donderdag 12 december a.s  bij Hotel, Café en Restaurant De Gouden Karper te Hummelo, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 13 december 2018.
 4. Ingekomen stukken en uitgegane post.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissielid.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Bespreking activiteiten 2020.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Als lid bent u van harte uitgenodigd !

 

 

 

Klootschiettoernooi

Vrijdag 10 mei

Klootschiettoernooi om de “BEVRIJDINGSTROFFEE 2019” voor teams, bestaande uit 6 personen vanaf 12 jaar.

De start vindt plaats om 19.00 uur in de Greffelinkallee te Hummelo.

Na afloop prijsuitreiking en gezellig napraten met een drankje in de schuur naast het “Oranjeterrein” aan de Greffelinkallee.

U kunt zich nog tot woensdagavond 8 mei a.s. opgeven bij de bestuursleden:

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2020 Oranjevereniging "Hummelo en Oranje"

Website door Jan Klein Kranenburg
Boven ↑