2018 is geweest en wat hebben we weer een mooi jaar gehad als Oranje Vereniging !!

De ledenvergadering werd eind 2017 op 13 december 2017 gehouden bij De Gouden Karper. Buiten

de bestuursleden en enkele partners waren er verder geen leden aanwezig dit jaar.

 

De 1e activiteit dit jaar was de stratenquiz. Voor de 7e keer gehouden op 23 maart 2018 bij FF naar

Steef. Complimenten voor Leo Meijer, die ook dit jaar weer alle vragen zelf had bedacht. De avonden

waarbij alle geluids- en beeldopnames worden in geprogrammeerd door Hein, Leo en Jolande zijn

hilarisch te noemen. De opkomst was ook dit jaar weer geweldig, maar liefst 20 teams konden we dit

jaar verwelkomen. Voor het eerst dit jaar een fooienpot bij de ingang en daar zat na afloop nog een

mooi bedrag in en een AH winkelwagenmuntje. Het pauzespel was Pantybowling, ook dit jaar weer

een prachtig schouwspel. De Zuylenkamp 1 ging dit jaar wederom met de 1e prijs strijken en 20 kon

het bordje ”slimste straat van Hummelo” blijven hangen op de Zuylenkamp.

 

De 2e activiteit was de zeskamp op koningsdag vrijdag 27 april 2018. Voor de 186 keer werd deze

georganiseerd. De voorbereidingen startten al weken ervoor, maar iedereen heeft zijn taak en alles

loopt op rolletjes. Voorafgaand door de muziekvereniging Hummelo en Keppel werd er vanaf De

Woordhof naar de allee gelopen. Op het veld aangekomen is de zeskamp geopend met woorden van

wethouder Seesing en zijn de juniorenrondes gespeeld. 8 teams deden ermee. Zij hebben

deelgenomen aan het tobbedansen, het zaklopen, het wokspel en het kapla stapelen. Het team van

Jan Klein Kranenburg werd 1e, 2e werd het team van Sem Rietman en Hidde Dorrestein en 3e werd

het team van Anjo Besselink. ’s Middags deden er 8 teams mee met de seniorenspelen. Bij de

volwassenen werd naast het tobbedansen, wokspel en het kapla stapelen ook het levend

tafelvoetbalspel, foto puzzelen en het boerengolfspel gespeeld. Hoogkamp 1 wist met de beker naar

huls te gaan. 2e werd Allergaartje en 3e werd “knappen met die zooi”. Naast de zeskamp werd er ook

nog geschoten op de vogel. De uitslag is als volgt: staart – Herman Letteboer, linkervleugel — Arie

Makkink, rechtervleugel – Hugo Hector, kop — Floris Meijer en de romp werd verloot en ging naar

Gerwin Jansen jr. De middag werd afgesloten met de geweldige muziek van Dj Roan.

 

De 3e activiteit is het klootschiettoernooi gehouden op vrijdagavond 11 mei 2018. Er waren 10 teams

die gingen strijden om de bevrijdingstrofee. Het was prachtig weer en dat leverde een mooie

sportieve avond op. 1e werd De Keet met 80 worpen en 29 meter. 2e werd Patatje Metal met 87

worpen en 82 meter en 3e werd KSC Bronckhorst met 88 worpen en 80 meter. Na afloop was er

natuurlijk de welbekende 3e-helft die doorging tot in de late uurtjes.

 

De 4e activiteit was het toneelstuk op 13 en 14 oktober 2018. De Oranjevereniging kan terugzien op

een geweldig toneelweekend met een grote opkomst. Eens in de 2 jaar wordt er een

toneelvoorstelling georganiseerd door de Oranjevereniging. Onder leiding van Leo Meijer, Wilma

Makkink en Sophie Meijer werd het toneelstuk “In sprookjes weet je het nooit” opgevoerd. Vanaf 30

juli 2018 is er iedere week druk geoefend bij Freek Remmelink in de schuur door 16 vrijwilligers.

Daarvoor dank aan Freek en Wilma Remmelink. De laatste oefenavonden waren bij De Gouden

Karper in de zaal. Het toneel was prachtig aangekleed met medewerking van Harm Veneman. Het

waren 2 prachtige voorstellingen waar we met trots op terugkijken.

De 563 activiteit was alleen voor het bestuur en hun partners. Op 2 september 2018 hebben we een

gezellige en heerlijke BBQ gehad bij Miens Martens en Brenda Rexwinkel. Bedankt Miens en Brenda,

kiasse geregeld.

 

Verder was onze Oranje Vereniging vertegenwoordigd bij

– Presentatie Muziekvereniging Hummelo en Keppel d.d. 20-01-2018.

– De jaarlijkse herdenking op 4 mei 2018 van allen die zijn omgekomen sinds het uitbreken

van de 29 wereldoorlog in Hummelo en Keppel. Op 2 plekken zijn er bloemen gelegd.

– Voorjaarconcert muziekvereniging Hummelo en Keppel d.d. 14-4-2018.

– Sarah-feestje van Jolande SIagter-Heijting d.d. 16-6-2018.

– Bowlingtoernooi Dorpshuis Drempt d.d. 3-10-2018 en 8-11-2018.

– Najaarsconcert muziekvereniging Hummelo en Keppel d.d. 10-11-2018

 

In het verslagjaar werden er 6 bestuursvergaderingen en 1 ledenvergadering gehouden.

Bij de bestuursverkiezing waren Freek Remmelink, Gerda Jansen en Richard Willems aftredend en

(gelukkig) herkiesbaar. Aangezien er géén tegenkandidaten waren zijn ze alle 3 bij acclamatie

herkozen. Op 4-4-2018 Heeft Jolande SIagter-Heijting het secretariaat overgenomen van Hein Hoefsloot.

 

De samenstelling van het bestuur ziet er momenteel als volgt uit:

Voorzitter : Henri Heijting

Algemeen adjunct: Leo Meijer

Penningmeester: Guido Hilhorst

Secretaris: Jolande Slagter-Heijting

En de leden Johan Bloemendaal – Hein Hoefsloot — Gerda Jansen — Freek Remmelink — Brenda

Rexwinkel en Richard Willems.

 

Terugblikkend op het jaar mogen wij stellen dat het gehele bestuur de volle inzet heeft gegeven voor

het voortbestaan van de Oranjevereniging Hummelo en Oranje met als doel een hechte

gemeenschap in stand te houden en te versterken.

 

Jolande Slagter- Heijting

secretaris