Voorwoord programmaboekje 2017

Dit is voor mij de eerste keer dat ik het voorwoord mag schrijven. We hebben binnen het bestuur afscheid genomen van een zeer gewaardeerd lid, die met grote bevlogenheid, inzet en betrokkenheid jarenlang de voorzittersrol binnen het bestuur heeft vervuld. Henk Maalderink en natuurlijk ook zijn partner Henny, nogmaals heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie deden voor onze vereniging.

Opgetogen kan ik u melden dat Jolande Slagter per 08-12-2016 zitting heeft genomen in het bestuur. Aangezien er de afgelopen jaren (interne) bestuurlijke wijzigingen zijn geweest, zullen wij ons verderop in dit programmaboekje kort voorstellen. Met trots wil ik u wijzen op ons (nieuwe) logo. Al bestaat de vereniging vanaf 1937, een eigen logo/beeldmerk heeft het nooit gehad. Mede met dit fruitige en frisse logo denken we de herkenbaarheid te vergroten. Het ontwerp is van onze dorpsgenote Reinette van Lennep.

Het bestuur probeert een gevarieerd programma aan te bieden voor een zo’n breed mogelijk publiek. En ik kan gerust zeggen: “met groot succes”! Want over belangstelling hebben wij niet te klagen. Over de deelname van de Straten Quiz en de Zeskamp zijn we zeer tevreden. De toneelvoorstelling “De Grote Vriendelijke Reus” was zeer succesvol. Helaas was de deelname aan het klootschiettoernooi om de “Bevrijdingstrofee” de afgelopen keren wat magertjes. Daarom dagen wij u uit om u op te geven. Ook Hummelo en Oranje stelt zich als doel de leefbaarheid in Hummelo op niveau te houden. Mede dankzij u lukt ons dat!

Net als Hummelo en Oranje maken Oranjeverenigingen zich weer op voor komende Koningsdag. Een bijzondere dag dit keer, want onze Majesteit zal op 27 april 2017 zijn vijftigste verjaardag beleven. Een bijzonder moment in het leven van ons allen. Namens het voltallige bestuur van Hummelo en Oranje vertrouw ik wederom op uw bijdrage en/of deelname én wens ik u veel plezier met onze activiteiten.

Hartelijke groet,

Henri Heijting
voorzitter

Download hier het bestand met oude voorwoorden.